Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna.

Mange foreldre sliter med samarbeidet med den andre forelderen, uavhengig av om det har gått kort eller lang tid siden bruddet.

På kurset får du mulighet til refleksjon og bevisstgjøring rundt din rolle som forelder og samarbeidspartner, og du får hjelp til å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Husk:

 • Barnas barndom er nå.
 • De har ikke tid til å vente på at uenigheter mellom foreldre skal gå over.
 • Dere er modeller for barnas måter å løse konflikter på
 • Barna trenger å vite hvor de skal bo og hvor de skal være.
 • Alle familier er ulike. Avtalene om barnas tid med foreldrene variere.

Innhold i kurset

Det overordnede formålet med kurset Fortsatt foreldre er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og kommunisere etter bruddet, slik at barnas hverdag blir mest mulig forutsigbar og trygg.

De fem hovedtemaene på kurset:

 • Bruddprosessen
 • Kommunikasjon, konflikt og samspill
 • Å se barnas livssituasjon
 • Foreldresamarbeid
 • Veien videre

Påmelding

Fortsatt foreldre-kurs arrangeres over hele landet.

 • Kursene foregår i grupper
 • Ekspartnere bør ikke gå på samme kurs

Du vil møte andre foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med.

 Ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor for mer informasjon