Tiltak 7: Styrke tilskudd til foreldrestøttende tiltak

Tiltak

Hovedmålgruppen for tilskuddsordningen er kommunene, men departementet vil vurdere å utvide rammene for ordningen slik at frivillige organisasjoner kan søke

Status

Pågående – i rute.

Tilskuddsordningen økes med 20 millioner i 2019, til samlet ca. 55 millioner kroner.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet