Tiltak 7: Styrke tilskudd til foreldrestøttende tiltak

Tiltak

Hovedmålgruppen for tilskuddsordningen er kommunene, men departementet vil vurdere å utvide rammene for ordningen slik at frivillige organisasjoner kan søke

Status

Pågående – i rute.

Det er mange kommuner som søkte midler på tilskuddsordningen til foreldrestøtte i kommunene i 2019. Ordningen er på totalt 52 mill og alle midler i 2019 ble fordelt. Kommuner som mottok tilskuddsmidler, rapporterer til Bufdir.

Fram til 2019 var det kun kommuner som hadde mulighet til å søke om støtte, men Barne- og familiedepartementet vil vurdere å utvide rammene for ordningen slik at frivillige organisasjoner kan søke.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet