Hjelp til å takle egne problemer knyttet til bruddet

Dersom du har vanskelig etter samlivsbruddet på en slik måte at det går ut over hverdagen over tid, finnes det muligheter for å søke hjelp.

Du kan få veiledning ved familievernkontoret derom du opplever vansker, konflikter eller kriser knyttet til samlivsbrudd. Tilbudet er gratis, og du kan henvende deg til familievernkontoret uten henvisning.

Du kan også kontakte fastlegen for hjelp.

Finn familievernkontor


Les mer om hjelp når samarbeidet blir vanskelig

På foreldrehverdag.no kan du lese om å takle dine egne følelser som forelder