Foreldreansvar

Foreldreansvar handler om ansvaret foreldre har for å ta seg av barnet sitt og gi god omsorg, og den retten og plikten de har til å ta avgjørelser på vegne av barnet.

De fleste foreldre har felles foreldreansvar, men det er også noen som har foreldreansvar alene. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen har ansvaret for barnets oppvekst. Det innebærer blant annet å ta viktige avgjørelser om barnet sammen.

Alle spørsmål om registrering av foreldreansvar, må stilles til Skatteetaten.

Eventuelle endringer knyttet til foreldreansvaret, må registreres hos Skatteetaten for å være gyldige.

Med foreldreansvar kan du blant annet ta avgjørelser om

  • søknad og utstedelse av pass
  • navnevalg
  • medisinsk behandling (som er planlagt)
  • flytting utenlands
  • å åpne bankkonto og bestille bankkort
  • skolevalg (andre enn offentlige skoler)
  • inn- og utmelding i trossamfunn
  • å adoptere bort barnet

Du kan lese mer om regelverket knyttet til foreldreansvar på Regjeringen.no.

VED FLYTTING

Det er foreldreansvar og fast bosted for barnet som regulerer hvorvidt barnet kan flytte med deg til utlandet eller et annet sted i Norge etter et samlivsbrudd. 

Sjekk reglene for flytting