Når en av foreldrene vil flytte

Det er foreldreansvar og fast bosted for barnet som regulerer hvorvidt barnet kan flytte med deg til utlandet eller et annet sted i Norge etter et samlivsbrudd. 

Flytting i Norge

Ved delt fast bosted

Har barnet delt fast bosted, må dere ta avgjørelsen om flytting sammen.

Ved fast bosted hos den ene og samvær med den andre forelderen

Den som barnet har fast bosted hos, kan ta avgjørelsen om flytting alene, og skal i så fall varsle den andre tre måneder før flyttingen.

Dersom den som har samvær med barnet flytter, har også han eller hun plikt til å varsle tre måneder før flyttingen. 

Flytting til utlandet

Ved felles foreldreansvar

Har dere felles foreldreansvar for barnet, må dere ta avgjørelser om flytting til utlandet sammen. Dette gjelder uavhengig av om barnet har fast bosted hos den ene av dere eller delt fast bosted.

Når den ene har foreldreansvaret

Den som har foreldreansvaret alene, kan i utgangspunktet flytte til utlandet uten samtykke fra den andre forelderen. Hvis dere har en avtale om samvær, har dere begge plikt til å varsle den andre tre måneder før flytting. 

På regjeringen.no kan du lese mer om å reise med barnet til utlandet:

Hvis hvis dere ikke blir enige

Det er egne regler for mekling knyttet til flytting dersom uenigheten oppstår etter at den ordinære meklingen er avsluttet.

Hvis dere ikke blir enige om flyttingen, må den av dere som vil flytte, bestille mekling. Dette kan dere gjøre ved familievernkontoret eller hos ekstern mekler. Begge foreldrene plikter å møte til en slik mekling.

Hvis heller ikke meklingen fører til at dere blir enige, kan dere bringe saken inn for domstolen. 

Mer om foreldretvister på domstol.no 

Finn familievernkontor

Mer om reisekostnader ved samvær