Mekling ved samlivsbrudd

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon. Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale). 

Hvem må til mekling?

Alle foreldre som har felles barn under 16 må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon. 

Foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær og vurderer å bringe saken inn for domstolen, må også til mekling.

I noen tilfeller, for eksempel i saker med vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt.

Meklingen foregår på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler

Skal barna være med?

Barn i skolepliktig alder har anledning til å delta i meklingen. Yngre barn som er modne nok, er også velkomne. Det er en forutsetning at barnet selv vil, og at foreldrene er enige om det. Ta gjerne kontakt med familievernkontoret eller ekstern mekler dersom du lurer på om barnet skal være med.

Meklerne har gode erfaringer med å inkludere barn i meklingen. En mekler som har møtt barna, vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dere med å finne gode løsninger.

Mekleren kan snakke både med barnet alene og hele familien samlet.

Les mer om hva som er bra for barn i forbindelse med samlivsbrudd

Hensikten med meklingen

Som foreldre har dere ansvar for å finne gode bostedsløsninger og trygge, forutsigbare rammer for barna deres. Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale med gode ordninger for barna.

Foreldresamarbeidsavtalen er en privat avtale mellom foreldrene om blant annet

  • foreldreansvar
  • fast bosted
  • samvær

Når dere har gjennomført den obligatoriske meklingstimen, får dere en meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Hva skjer i meklingstimen?

Mekleren hjelper dere med

  • å lage en foreldresamarbeidsavtale
  • råd og veiledning for hvordan få til foreldresamarbeidet i praksis
  • hjelp til å håndtere eventuelle konflikter

Barnet kan være med i meklingen. Mekleren kan snakke med barnet alene eller med dere som familie.

Innholdet og temaene i meklingstimene tilpasses til deres behov.

Mekleren fører ikke journal fra meklingen.

Hvordan forberede seg?

Dere får mer ut av meklingen dersom dere har avklart bosituasjonen, snakket med barnet og gått igjennom for eneldresamarbeidsavtalen på forhånd. Det er også en fordel om dere har satt dere inn i begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær før meklingstimen.

Dersom dere har fylt ut en foreldresamarbeidsavtale, kan det være lurt å ta med en utskrift av det dere har kommet fram til.

Bestille meklingstime

Ved et samlivsbrudd må en av dere ta kontakt med familievernkontoret eller en ekstern mekler for å begjære mekling. Mekleren innkaller begge til en meklingstime innen tre uker.

Det er en fordel om dere har avklart bosituasjonen og snakket med barnet før dere møter til meklingen. Det er også mulig å få en rådgivningstime på familievernkontoret før meklingen.

Alle tjenester ved familievernkontoret er gratis. Dette gjelder også meklingstimer hos eksterne meklere.

Finn familievernkontor