Personvernerklæring for den digitale foreldresamarbeidsavtalen

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine i foreldresamarbeidsavtalen. Her kan du lese om hvordan Bufdir ivaretar rettighetene dine. 

Det følger av personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 (a) at du må samtykke til behandlingen av dine personopplysninger før Bufdir kan behandle disse. Dersom du samtykker til at Bufdir kan behandle personopplysningene dine, lagrer vi fødselsnummeret ditt og tidspunktet for når samtykket ble avgitt. Dette gjør vi for å kunne være sikker på at det er du som avgir samtykke.

 

Rett til innsyn
Rett til korrigering
Rett til sletting
Formålet med å be om personopplysninger
Rettslig behandlingsgrunnlag
Hvilke typer personopplysninger kan fylles inn i avtalen?
Henter vi opplysninger fra andre?
Blir personopplysningene utlevert til andre?
Hvordan lagres personopplysningene?
Kontaktopplysninger

 

Se Bufdirs generelle personvernerklæring