Her kan du lage en foreldresamarbeidsavtale, også kalt samværsavtale. Familievernkontorene bruker denne avtalen som et utgangspunkt i den obligatoriske meklingen ved samlivsbrudd eller foreldretvist.

 

Hvorfor lage en avtale
Barnas rett til å bli hørt
Hva er sammenhengen mellom avtalen og meklingen?
Hvem skal ha avtalen?
Hvordan oppretter vi avtalen?

 

Jeg vil opprette en digital avtale

Du kan logge deg inn og jobbe med avtalen i en avtalemal med forklaringer og eksempler underveis.

Logg inn via ID-porten

Jeg vil heller laste ned en avtalemal

Du kan laste ned og jobbe med avtalen i Word (eller lignende program) eller på papir.