Her kan du lage en foreldresamarbeidsavtale, også kalt samværsavtale. Familievernkontorene bruker denne avtalen som et utgangspunkt i den obligatoriske meklingen ved samlivsbrudd eller foreldretvist.

 

 

Jeg vil opprette en digital avtale

Du kan logge deg inn og jobbe med avtalen i en avtalemal med forklaringer og eksempler underveis.

Logg inn via ID-porten

Jeg vil heller laste ned en avtalemal

Du kan laste ned og jobbe med avtalen i Word (eller lignende program) eller på papir.