Oversikt over godkjente meklere i hele landet

Akershus

Familievernkontor

Familievernkontoret Asker og Bærum 

Familievernkontoret Romerike Glåmdal

Familievernkontoret Follo

 

Eksterne meklere

Advokat Robert Voldhuset

Besøks- og postadresse: Bønsdalvegen 32, 2073 Bøn
Tlf: 977 28 762
E-post: robert@advokatoslo.no 
Nettside: advokatoslo.no

Advokat Sara Sibbern Sørensen

Besøksadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm
Postadresse: PB 2469 Solli, 0202 Oslo
Tlf: 918 68 082
E-post: sara@advokatoslo.no
Bestill mekling.

Advokat Lisbeth Bøhler

Besøksadresse: Torgveien 4, oppg. A, 2. etg., 1400 Ski
Postadresse: Postboks 533, 1401 Ski
Tlf: 64 85 88 92/920 62 444
E-post: lisbeth.bohler@folloadvokatene.no

Advokat Ingrid Eckroll

Odalsveien 1
3470 Slemmestad

Smuget 1
1372 Asker

Tlf. 938 29 038 eller 31 29 46 46
E-post:  ingrid.eckroll@bryggeadvokatene.no

Aust-Agder

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Arendal

Meklere

Advokat Kari-Esther Høgevold

Storgata 31/Postboks 215
4892 Grimstad
Tlf: 37 04 69 20/90 16 16 51
Epost: kari@hogevold.no

Advokat Eva Elisabeth Johnsen Holm

Langbryggen 9
4841 Arendal
Tlf: 37 07 33 60
Epost: advokat@johnsenholm.no

Jurist/sp. utd terapeut Terje Bakken

Birkenes kommune, ressurssenteret, Smedens Kjerr 30
4795 Birkeland
Tlf: 37 28 15 00/ 414 02 831
Epost: terje.bakken@birkenes.kommune.no

Buskerud

Familievernkontor med meklere

Familievernkontorene Drammen- Kongsberg, avdeling Drammen

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avd. Kongsberg

Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal, avdeling Ringerike

Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal, avdeling Hallingdal 

Meklere

Advokat Torbjørn Schade

Postboks 3024, Bragernes
3001 Drammen
Tlf: 32 23 51 00
Epost: schade@drammensadvokatene.com

Advokat Marie Sølverud

Bragernes Torg 13, 3017 Drammen

  • Tlf: 99790293
  • E-post: advokat@solverud.no
Finnmark

Familievernkontor

Alta Familievernkontor

Hammerfest Familievernkontor

Sis Finnmàrkku Bearassuojalanguovddàs/ Indre Finnmark familievernkontor

Familievernkontoret i Øst-Finnmark

Eksterne meklere

Klinisk familieterapeut Ann Kristin Kjemsaas 

PP-tjenesten, Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata 17, Hammerfest
Telefon: 95 77 71 93

Klinisk spesialist i familieterapi Tina Lisø

BUP Alta, Finnmarkssykehuset
Besøksadresse: Dr. Kvammes vei 21, Alta
Telefon 932 65 989, e-post Tina.Liso@finnmarkssykehuset.no

Hedmark

Familievernkontor

Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal

Familiekontoret Hamar Tynset

Eksterne meklere

Psykologspesialist Inger Helene Hognestad
Østre gate 5, 3.etg. 2317 Hamar
Tlf.: 917 50 857
Epost: ih-h@online.no 

Psykologspesialist Frode Skjæret
Storg. 9, 2408 Elverum
Tlf.: 62 41 68 61
Epost: psykolog@online.no

Hordaland

Familievernkontor

Kirkens Familierådgivning Biskopshavn

Bjørgvin Familierådgivningskontor

Bergen og omland familiekontor

Familievernkontoret i Odda

Familievernkontoret på Stord

 

Eksterne meklere

Advokat Kjersti Gjellesvik

Strandkaien 2A
5013 Bergen
Mobil 913 09 007
E-post kjersti@gtadvokatene.no

Gunn Larsen

Barneverntjenesten i Fana
Østre Nesttun veg 16
5221 Nesttun
Telefon 55 56 13 10

Line Mathisen
Solfrid Himle

Voss barnevernteneste
Regimentsvegen 158
5705 Voss
Telefon 56 51 94 00

Eva-Mari Solberg
Olaug Sælen Steen 

Bjørnafjorden kommune
Postadresse: Postboks 24, 5649 Eikelandsosen
Besøksadresse: Dragesetbygget, Torggata 2, 5200 Os
Telefon Eva-Mari Solberg: 982 34 495
Telefon sentralbord: 56 57 50 00
Epost: evasol@bjornafjorden.kommune.no - oss@bjornafjorden.kommune.no

Advokat Rannveig Gramstad

Djupamyro 3A,
5412 Stord
Telefon 96 91 00 05
E-post: ragramst@online.no

Pia Krüger Grönqvist

Bergen kommune
Etat for sosiale tjenester
5020 Bergen
Telefon 408 08 926
E-post: pia.gronqvist@bergen.kommune.no

Møre og Romsdal

Familievernkontor

Familievernkontoret i Kristiansund

Familievernkontoret i Molde

Familievernkontoret i Ålesund

Eksterne meklere

Advokat Grete Opshaug

Notenesgaten 1,
Postboks 1070 Sentrum,
6001 Ålesund
Tlf: 70 16 19 99 / 930 37 175
Telefaks: 70 16 19 90
E-post: grete@opshaug.org

Advokat Christina Marie Bjørge

Advokatfirmaet Judicia DA
Grimmergata 5
6002 Ålesund
Tlf: 900 98 676 / 70 30 44 00
E-post: christina@judicia.no

Psykolog Hanne Neitzel

BUP poliklinikk, Knausensenteret
Nøisomhedsvegen 12
6416 Molde
Tlf: 976 06 269
E-post: Hanne-n@hotmail.com

Advokat Cecilie Langva

Vikegata 9 (2. etasje)
6150 Ørsta
Tlf: 419 16 720
E-post: cecilie@advokatll.no 

Nordland

Familievernkontor

Familievernkontoret i Vesterålen

Narvik Familievernkontor

Familievernkontoret i Bodø

Familievernkontoret i Mo i Rana

Familievernkontoret i Mosjøen

Eksterne meklere

Teolog Egil Arnsby

Kirkens bymisjon i Bodø
Prof. Schyttesgt 2c
Postboks 792
8001 Bodø
Telefon: 902 43 493
E-post: egilarnsby@gmail.no

Terapeut / veileder Lena Gabrielsen

Dr. Møllers gate 4
8900 Brønnøysund
Telefon 95 77 38 56
E-post: lena.gabrielsen@bronnoy.kommune.no

Veileder Pål Christensen

Vorsetøyveien 18
8300 Svolvær
Telefon: 991 58 998
E-post: Pal.Christensen@lias.no

Psykolog Astrid Nygård

Bodø kommune, Barne og familieetaten
Notveien 17, 8013 BODØ
Telefon: 938 33 431
E-post: Astrid.Nygard@bodo.kommune.no

Advokat Rohnny M. Andersen

Storgata 3B, 8006 Bodø
Telefon: 909 58 226
E-post: andersen@advokat-andersen.no

Trine Solhaug

Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon: 93253511
Epost: trine.solhaug@meloy.kommune.no

Oppland

Familievernkontor

Familievernkontoret Lillehammer

Familievernkontoret Otta

Familievernkontoret Gjøvik Fagernes

 

Eksterne meklere

Advokat Hans Thomas Gefle

Prost Blomsgt 24, 2819 Gjøvik
Tlf.: 922 51 366
E-post: gefle@advgefle.no

Oslo

Enerhaugen familievernkontor

Familievernkontoret Christiania Torv (Oslo og Bærum)

Homansbyen Familievernkontor

Familievernkontoret Oslo Nord

 

Eksterne meklere

Advokat Robert Voldhuset

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, Homansbyen, 0323 Oslo 
Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo
Tlf: 977 28 762
Epost: robert@advokatoslo.no
Nettside: advokatoslo.no

Advokat Sara Sibbern Sørensen

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, Homansbyen, 0352 Oslo
Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo
Tlf.: 918 68 082
Epost: sara@advokatoslo.no
Bestill mekling

Advokat Gøsta Thommesen

Besøksadresse: Meglingssenteret, Tjernveien 29, 0957 Oslo (gangavstand fra T-bane, parkering i nærheten)
Postadresse: Meglingssenteret, Tjernveien 29, 0957 Oslo
Tlf.: 917 19 782
Epost: bestilling@foreldremegling.no
Bestillingsskjema: www.foreldremegling.no

Advokat Anniken Qvale

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, Homansbyen, 0352 Oslo
Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo
Tlf.: 930 86 084
Epost: aq@allyjuss.no

Advokat Hilde Eline Hoel

Besøksadresse: Advokatforum, Grensen 12B, inngang Akersgt., 0159 Oslo 
Postadresse: Postboks 447 Sentrum, N-0104 Oslo
Tlf.: 997 28 155 / 22 40 36 50
Epost: heh@advokatforum.no

Advokat Hanne Lepsøe

Besøksadresse: Langseth Advokatfirma DA, Haakon VIIs gt. 2, 7 etasje (Vika - ved Oslo rådhus – kort vei fra Nasjonalteateret)
Postadresse: Postboks 1371, Vika, 0114 Oslo
Tlf: 416 34 373
Epost: hl@lepsoeadvokat.no

Rogaland

Familievernkontor

Familievernkontoret for Haugalandet

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Stavanger)

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Egersund)

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Bryne)

Eksterne meklere

Psykologspesialist Astri Duun Norberg

Langgata 41-43
4306 Sandnes
Telefon: 412 76 129
Epost: adnorberg@gmail.com

Advokat Anette Tendenes

Link advokatfirma
Bergelandsgata 14,
4012 Stavanger
Telefon: 21 42 08 83 - mob. 91 31 66 06
Epost: anette@linkadvokat.no

Advokat Kjersti Gjellesvik

Niels Juels gate 50.
Pb.140 Sentrum 4001 Stavanger
Telefon 51 84 47 70 Mobil: 913 09 007
E-post: kjersti@gtadvokatene.no

Psykologspesialist Inger J. Storesund

Haraldsgt. 203
5525 Haugesund
Telefon: 907 38 689
E-post: ijs@psykologtjeneste.com

Advokat Gry Sørhus Mollan

Kirkegata 31,
Stavanger 4003
Telefon 91611245/4000 3150
E-post mollan@advokat1.com 

 

Sogn og fjordane
Telemark

Familievernkontor med meklere

Grenland Familiekontor

Familievernkontoret i Øvre Telemark

Meklere

Rådgiver Elin Jervidalo

Skien Kommune - Oppvekst
Postboks 158
3701 Skien
Tlf: 35 58 10 00 / 915 20 504
E-post: elin.jervidalo@skien.kommune.no

Familieveileder Anette Baker

Nome helsesenter, Stårrvegen 14
3830 Ulefoss
Tlf: 95 79 17 37
E-post: anga@nome.kommune.no 

Troms

Familievernkontor

Familievernkontoret i Tromsø

Familievernkontoret i Tromsø har utekontordager i Longyearbyen

Familievernkontoret i Harstad

Familievernkontoret på Finnsnes

Frittstående meklere

Advokat Vibeke Lindstrøm

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø 
Postboks 1037, 9260 Tromsø
Telefon 99 08 44 44
E-post: vl@advlindstrom.no

Pedagogisk psykologisk rådgiver Bengt Viken

PPT for Midt-Troms
Postboks 609, 9306 Finnsnrs
Tlf: 77 85 18 30/ 415 12 135
Epost: bengt.viken@midt-troms.no

Pedagogisk Psykologisk Rådgiver Randi Fosnes

PPT for Målselv og Bardu
LHL-bygget Andselv, 2. etg
Tlf: 92 82 07 94/ 77 83 07 50
Epost: randi.fosnes@pp-tjenesten.no

Trøndelag

Familievernkontor

Familievernkontoret i Namsos

Familievernkontoret i Levanger

Familievernkontoret i Trondheim

Eksterne meklere

Teamleder Tore Dahl

NAV Værnes Nord Stjørdal
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal
Tlf: 478 64 611
Epost: tore.dahl@nav.no

Sosionom Ivar Bøe

Oppdal kommune, Enhet helse og familie
Inge Krokans vei 2
7340 Oppdal
Tlf: 72 40 13 13
Epost: ivar.boe@oppdal.kommune.no

Familieterapeut Sverre Solberg

Orkland kommune, Postboks 83
7301 Orkanger
Tlf: 976 35 428
Epost: sverre.solberg@orkland.kommune.no

Barne- og familieveileder Peggy Marit Krogh

Hitra helsetun, helsestasjonen
7240 Hitra
Tlf: 915 87 303
E-post: Peggy.marit.krogh@hitra.kommune.no

Familieterapeut Sissel Tinnen Stjern

Fosen-Teamet
Kremmergården
7100 Rissa
Tlf: 72 82 34 50
Epost: sissel.tinnen.stjern@stolav.no

Vest-Agder

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Vest-Agder (Farsund)

Familievernkontoret i Vest-Agder (Kristiansand)

Meklere

Klinisk sosionom Roy Madsen

ABUP Mandal
Halseveien 5
4517 Mandal
Tlf: 959 31 161
E-post: roy.madsen@sshf.no

Mekler både i Mandal og Kristiansand

 

Advokat Kristine Eide

Østre Strandgate 29

PB 281, 4663 Kristiansand

Tlf: 40413131 

eide@sorlandsadvokatene.no  www.sorlandsadvokatene.no

Vestfold

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Vestfold

Familievernkontoret i Søndre Vestfold


Meklere

Advokat Hanne Lepsøe

Sande Rådhus, Prestegårdsalleen 35 (Postadresse: Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo)
3070 Sande
Tlf: 416 34 373

E-post: hl@lepsoeadvokat.no

Advokat Merete S. Aune

Torget 11
3256 Larvik
Tlf: 33 18 52 00
Epost: msa@advokateneilarvik.no

Advokat Helge Hjetland

Vestre Braarudgate 2
3181 Horten
Tlf: 33 04 13 23
Epost: advokat@advokathjetland.no

Advokat Erik Bryn Tvedt

Storgaten 11
3210 Sandefjord
Tlf: 33 44 72 44/901 84 535
Epost: tvedt@advjat.no

Advokat Anne Cecilie Kristensen

Prinsgt 19
3256 Larvik
Tlf: 90834113
E-post: Ack@ackura.no
www.Ackura.no

Psykolog Geir Pettersen

Trollheggveien 7
3152 Tolvsrød
Tlf: 97706970
E-post: geirpettersen@rocketmail.com

 

Østfold

Familievernkontor

Familievernkontoret Østfold (Askim)

Familievernkontoret Østfold (Moss)

Familievernkontoret Østfold (Fredrikstad)

 

Eksterne meklere

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Advokathuset Fredrikstad 
Phønixgate 3, 1606 Fredrikstad
Tlf: 69 30 19 00 / 917 53 669
Epost: pedersen@adv-huset.no