Tid:
13 november 2020 14.00 - 14 november 2020 16.00
Sted:
Thon Hotel Jølster
Adresse:
Skei i Jølster, Sunnfjord

Bufferkurs for par er eit samlivskurs særleg innretta på par som har vore saman lenge nok til å ha opplevd at dei same konfliktene gjentek seg over tid.

Eit samlivskurs med vekt på

  • å styrke samhaldet og kvardagskjærleiken.
  • å finne verktøy som kan gjere det lettare å meistre negative kjensler, irritasjonar, konflikter, og skilnader i personlegdom.
  • å gje kunnskap om kva som skaper gode parforhold
  • å gje innblikk i korleis ein kan ta vare på lyst og seksualitet i varige forhold

Kurset er organisert som ei helgesamling, med oppstart kl 14.00 fredag. Undervisning til kl 18.00, deretter middag, overnatting og på laurdag kursopplegg med innlagde pausar, måltid osb fram til avslutting kl 16.00. Maks 14-16 deltakere (7-8 par).

Kurset er livssynsnøytralt og byggjer i hovedsak på forskingsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldingar fra par og kursleiarar.

Mer informasjon om Bufferkurs.

Pris:

Kr. 3.600.- pr par inkl overnatting, middag fredag, frukost og lunsj laurdag og kursbok.
Kr. 2.100 pr par utan overnatting, inkl middag fredag, lunsj laurdag og kursbok.

Påmeldingsfrist

29. oktober 2020

Kursleiarar

Melanie Jane Young og Anne-Grete Ådland Sætre

Samlivskurs for par

Obligatoriske felter er merket med *.