Tid:
13 januar 2021 17.00 - 10 februar 2021 19.00
Sted:
Hønefoss
Adresse:
Storgata 11
Kursdager:
  • 13.01.21
  • 20.01.21
  • 27.01.21
  • 03.02.21
  • 10.02.21

Det er onsdager mellom 17.00 og 19.00.

For å få fullt utbytte av kurset er det viktig at dere kommer på alle kursdagene. 

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan være med?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 6 kvelder, 2 timer hver gang. Dere bør ikke trenge tolk.

Kurset er gratis. 

Mer informasjon

Ta kontakt på e-post familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no eller på telefon 32 12 33 44.

Påmelding til foreldreveiledningskurs

Obligatoriske felter er merket med *.