Tid:
02 februar 2021 18.00 - 16 mars 2021 21.00
Sted:
Sandefjord
Adresse:
Søeberggate 4
Kursdager:
 • 2.februar
 • 9.februar
 • 16.februar
 • 23.februar
 • 2.mars
 • 9.mars
 • 16.mars

Hver kurskveld varer fra 18.00 - 21.00.

Det kan være utfordrende å håndtere samvær med barn som ikke lenger bor hjemme, og mange opplever sorg og skuffelse i forbindelse med omsorgsovertakelser av barna. Dette er et gruppetilbudet til de foreldrene som har mistet omsorgen for sine barn. 

Med dette kurset ønsker vi å gi foreldre hjelp til å bearbeide de vanskelige opplevelsene ved å miste omsorgen for sine barn. Et viktig element for kurset er å gi støtte til foreldre slik at dere kan bli så gode samværsforeldre som mulig.

Kurset vil foregå sammen med andre foreldre i samme situasjon, og vi ønsker at dette skal være en trygg møteplass hvor alle kan bidra og føle at dere har noe å si.

Kursinnhold og temaer

 • Hvordan håndtere sorg og tap
 • Gjennomgang av de ulike faser dere går gjennom
 • Det vanskelige ved å tillate at barnet kan bo hos andre
 • Å klare å se det beste for sine barn i denne situasjonen
 • Hva kan jeg, som forelder, bidra med for at barnet mitt skal ha det bra, og hvordan kan samvær bli et godt møte med barna?
 • Å la barn være barn
 • Hvordan samarbeide med fosterhjem og barneverntjenesten

Kursledere

 • Sissel Karlsen, mobil 469 70 539
 • Heidi Olsen Berntsen, mobil 994 48 826

Kontakt

Har du spørsmål om kurset eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Familievernkontoret Søndre Vestfold på e-post: fvk.sondre.vestfold@bufetat.no eller ringe oss på 33 48 22 50.

Påmelding til gruppetilbud for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Obligatoriske felter er merket med *.