Tid:
17 september 2019 13.30 - 17 desember 2019 15.30
Sted:
Sandefjord
Adresse:
Søebergsgt. 4
Kursdager:

Kurset er totalt 15 ganger

Sinnemestringen hjelper deg til å erkjenne ødeleggende antakelser om deg selv i nære relasjoner og finne nye måter å mestre situasjoner på.

I behandlingen tar vi utgangspunkt i sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd og jobber ut fra at tanken kan endre følelsen.

I samtalene snakker vi ut ifra at ditt sinne kan oppleves som vold av barn eller partner og at det er du selv som har ansvar for din atferd.

Møtene

Vi er 5 – 8 i en gruppe som møtes 2 timer i uken 15 ganger. Alle deltar aktivt i gruppa og terapeutene jobber sammen med deg for å identifisere siutasjoner som fører til et negativt reaksjonsmøtener overfor barna og partneren din.

Tilbudet er gratis.

Før kurset

Før du kan delta må du kontakt oss og møte oss til 3 avklaringsmøter der vi kartlegger dine reaksjonsmønster og grunnleggende leveregler.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss på Familievernkontoret i Søndre Vestfold via e-post eller på telefon  33 48 22 50.

Jeg ønsker å delta på kurs i Sinnemestring

Obligatoriske felter er merket med *.