Tid:
Tidspunkt kommer
Sted:
Sandefjord
Adresse:
Søebergsgate 4

Å være forelder og ha sitt barn i fosterhjem er en krevende oppgave. Du er betydningsfull for barnet ditt! Vi som skal lede dette kurset vet det. Den ene av oss har selv erfaring med å ha barn i fosterhjem.

Den andre av oss arbeider som familieterapeut ved familievernkontoret.

Kurset starter høsten 2019. Tidspunkt for oppstart kommer vi tilbake til. 

Kurset skal bidra til at du og barnet ditt opplever situasjonen lettere. Gjennom kurset skal du se din egen mulighet, oppleve respekt, kjenne styrken gjennom samvær med andre i lignende situasjon og finne støtte til å komme videre.

Kurset er gratis.

Tema på kurset

  •  Å være foreldre uten daglig omsorg.
  •  Sinne, sorg og tap. Å håndtere dette.
  •  Å møte barns behov for nærhet og tilknytning. Å gi god omsorg.
  •  Å arbeide i team. Betydningen av kontakt og samvær.
  •  Å gi barn muligheter til å ha to familier.
  •  Å bli kjent med andre og utvide syn og perspektiv. Mitt og mitt barns liv framover.
  •  Å ha en god avslutning på kurset og se veien videre.

Ved å delta på et slikt kurs sammen med andre med liknende erfaringer, tror vi du kan utvikle deg og finne hjelp og støtte i den foreldreoppgaven du har som mor og/eller far til barnet ditt i fosterhjem.

Det er 6 kveldssamlinger.

Kurs til foreldre med barn i fosterhjem

Obligatoriske felter er merket med *.