Tid:
16 februar 2022 13:00 - 15:00
Sted:
Nettmøte, Familievernkontoret Oslo Nord

Noen samlivsbrudd fører med seg utfordringer i foreldresamarbeidet. Vi tilbyr et to-timers kurs hvor vi snakker om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna, og gir gode råd som kan dempe konflikter. 

På kurset vil to terapeuter ved kontoret fortelle om teori og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse. Det vil si at deltakere ikke deler egne erfaringer eller historier med andre kursdeltakere.
 
Kurset holdes på Teams og det er mulig å være anonym. Det er både mulig å delta alene eller at begge foreldre deltar på kurset. I så fall må begge foreldre melde seg på hver for seg.

Kurset er gratis.

Tema

  • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
  • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
  • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
  • Råd for å dempe konflikter

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Oslo Nord på telefon 466 15 120 eller e-post: oslonord.familievernkontor@bufetat.no.

Påmelding til kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd

Obligatoriske felter er merket med *.