Tid:
19 mars 2021 09.00 - 30 april 2021 11.30
Sted:
Sandvika, Familievernkontoret Asker og Bærum
Adresse:
Elias Smihts vei 24, 1337 Sandvika
Kursdager:
  • Fredag 19. mars kl. 09.00 - 11.30
  • Fredag 16. april kl. 09.00 - 11.30
  • Fredag 23. april kl. 09.00 - 11.30
  • Fredag 30. april kl. 09.00 - 11.30

Å være foreldre kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Har man en tenåring som strever så kan det være ekstra utfordrende.

Mange opplever tenåringen som nysgjerrig og utforskende i forhold til mange ting, og dette i søken på identitet og plass i sosiale grupper. Dette kan sette relasjonen på prøve og skape mye engstelse og usikkerhet hos foreldre.

Om kurset

I løpet av gruppeforløpet vil vi snakke om hvordan foreldre kan møte holdninger og følelser hos sine ungdommer. Disse samtalene kan ofte være vanskelige, og foreldrene kan oppleve å føle seg avvist i sitt forsøk på å forstå eller hjelpe. Likevel ser vi at den unge utvikler høyere emosjonell intelligens når foreldrene fokuserer på å hjelpe tenåringene sine til å lære om følelser, og på den måten vil de håndtere ungdomsårene bedre.

Tema på kurset

  • Hvordan hjelpe ungdommen sin i følelsesmessig utvikling.
  • Ulike foreldrestiler, og hvordan disse påvirker ungdommen.
  • Hvordan snakke bedre med ungdommen om hvordan de har det.
  • Hvordan forholde seg til ungdom når de viser tristhet, sinne, angst eller avvisning.
  • Hvordan få større grad av følelsesmessig nærhet med ungdommen sin.
  • Hvordan snakke med ungdommen om deres holdninger til alkohol og andre rusmidler.

Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, samtale og erfaringsutveksling.

Det er ikke nødvendig å utlevere sin ungdom eller livssituasjon, men det er ønskelig at alle bidrar med eksempler og erfaringer.

Gruppeveiledningen baseres på det australske foreldreveiledningsprogrammet som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringer.

Kursholdere er Ann Danit Hayath Lill Coucheron.

Det er gratis å delta på kurset. Påmelding skjer fortløpende, via skjemaet nedenfor.

Ønsker du mer informasjon

Ta kontakt med Familievernkontoret Asker og Bærum på telefon 466 16 150 eller send en e-post til fvab@bufetat.no.

Påmelding til kurset: Tuning in to teens

Obligatoriske felter er merket med *.