Tid:
01 november 2021 13:00 - 29 november 2021 15:00
Sted:
Gjøvik, Familievernkontoret Innlandet Vest, avd. Gjøvik
Adresse:
Handelsbygningen, Strandgata 17 A, 2815 Gjøvik
Kursdager:
  • Mandag 1. november: kl. 13.00 - 15.00
  • Mandag 8. november: kl. 13.00 - 15.00
  • Mandag 15. november: kl. 13.00 - 15.00
  • Mandag 22. november: kl. 13.00 - 15.00
  • Mandag 29. november: kl. 13.00 - 15.00

Dette kurset er dessverre fullt. I kursoversikten for vår region kan du se kommende kurs i sinnemestring.

Sinnemestringskurset "Jeg er for sint" er et gruppetilbud for voksne som opplever at de er for sinte i hverdagen, på for eksempel barn eller partner. Det kan være at du har vært for sint en gang, eller at det er et gjentagende mønster.

I løpet av kurset ønsker vi å hjelpe slik at kursdeltagerne tar skritt i riktig retning for å kunne endre sin livssituasjon til det bedre. Vi ønsker å kunne være med å belyse hvordan uttrykke sinne, hvordan kontrollere sinne og hvordan kunne bli bedre til å håndtere det.

Vi vil gi kursdeltagerne noen verktøy som kan være til praktisk nyttig hjelp i de situasjonene der sinne og irritasjon kommer ut av kontroll.

Kursopplegget består av undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver, og målet er at deltagerne skal utvikle mer hensiktsmessige måter å håndtere sinnet.

Kurset går over fem ganger. Det er gratis å delta på kurset. Påmelding skjer fortløpende. Vi tar forbehold om at kurset kan være fullbooket.

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte Familievernet Innlandet Vest, avd. Gjøvik på telefon 466 17 150 eller på epost: familievernkontoret.innlandet.vest@bufetat.no.