Tid:
29 oktober 2020 16.00 - 26 november 2020 18.30
Sted:
Familievernkontoret i Østfold, Askim
Adresse:
Guderudgata 17
Kursdager:
  • Torsdag 29. oktober kl. 16.00 - 18.30
  • Torsdag 5. november kl. 16.00 - 18.30
  • Torsdag 12. november kl. 16.00 - 18.30
  • Torsdag 19. november kl. 16.00 - 18.30
  • Torsdag 26. november kl. 16.00 - 18.30

Dette kurset er dessverre fullt. Følg med i oversikten over samlivskurs i region øst for å se kommende kurs, eller ta direkte kontakt med familievernkontoret.

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Om kurset

Dette er et samlivskurs med vekt på:

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Kurset inneholder teori i plenum og praktiske øvelser skjer parvis i enerom. Det kreves ikke at dere deler noe privat i gruppen. 

Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Sjekk at tidspunktet passer for deg og din partner før dere melder dere på. I utgangspunktet ønsker vi at alle kommer til alle kursmøtene.

Det er gratis å delta på kurset, men påmelding kreves. Vi har få plasser på kurset for å kunne ivareta smittevern, og vil sette opp venteliste for kurset og eventuelt et kurs til.

Du finner mer informasjon om Bufferkurs her.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Østfold, avdeling Askim på telefon 466 16 040 eller send en e-post til familievernkontoret.ostfold@bufetat.no.