Tid:
04 mars 2021 12.30 - 25 mars 2021 15.30
Sted:
Familievernkontoret Østfold, Fredrikstad
Adresse:
Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad (4. etasje)
Kursdager:
  • torsdag 4. mars kl. 12.30 - 15.30
  • torsdag 11. mars kl. 12.30 - 15.30
  • torsdag 18. mars kl. 12.30 - 15.30
  • torsdag 25. mars kl. 12.30 - 15.30

'Fortsatt foreldre' er et kurs for enkeltforeldre som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til det beste for barna.

Om kurset

Formålet med kurset 'Fortsatt foreldre' er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og kommunisere etter bruddet, slik at barnas hverdag blir mest mulig forutsigbar og trygg.

Kurset passer for foreldre som sliter med samarbeid og kommunikasjon etter samlivsbrudd.

Kurset gir innspill til: 

  • å forstå bruddprosessen
  • å forstå konflikter og styrke kommunikasjonsferdigheter
  • å se barnas livssituasjon
  • å samarbeide godt nok om felles barn
  • å bli bevisst egne ønsker, forventninger og håp for framtiden. 

Kursholdere

Kursholdere er psykolog Birgitte Rønsen og klinisk sosionom Bjørg Bråten.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og går over fire ganger. Det er satt opp som to parallelle kurs, der ett går på ettermiddag og ett på kveldstid. Ekspartnere deltar ikke på samme kurs. 

OBS! Sjekk at alle tidspunktene passer før du melder deg på.

Du finner mer informasjon om 'Fortsatt foreldre'-kurset her.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Østfold på telefon 466 16 100 eller send en e-post til familievernkontoret.ostfold@bufetat.no.

Påmelding til 'Fortsatt foreldre' - kurs

Obligatoriske felter er merket med *.