Tid:
27 januar 2021 17:30 - 14 april 2021 19:00
Sted:
Familievernkontoret Nedre Romerike, Lillestrøm
Adresse:
Torvet 6, 2000 Lillestrøm
Kursdager:
 • Onsdag 27. januar kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 03. februar kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 10. februar kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 17.februar kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 24. februar kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 3. mars kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 10. mars kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag17. mars kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 24. mars kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 31. mars kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 7. april kl. 17.30 - 19.00
 • Onsdag 14. april kl. 17.30 - 19.00

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Kurset foregår på språket Urdu. 

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

På kurset snakker vi om:

 • Trygghetssirkelen
  Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte, både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.

 • "Være sammen" i trygghetssirkelen
  Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.

 • Veien til trygghet
  Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.

 • Vanskelige situasjoner
  Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.

 • Foreldrenes egne erfaringer
  Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan delta på kurset?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år.

Kurset går over tolv kvelder, og varer i halvannen (1,5) time hver gang. Kurset foregår på Urdu. For å få fullt utbytte av kurset er det viktig at dere kommer på alle kursdagene.

Kurset er gratis å delta på. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Nedre Romerike på telefon 466 16 830 eller send en e-post til familievernkontoret.nedre.romerike@bufetat.no.

Påmelding til foreldreveiledningskurs på Urdu på Lillestrøm

Obligatoriske felter er merket med *.