Tid:
19 oktober 2020 13.00 - 30 november 2020 15.00
Sted:
Familievernkontoret Oslo Nord
Adresse:
Kabelgaten 2, 0581 Oslo
Kursdager:
 • Mandag 19. oktober kl. 13.00 - 15.00
 • Mandag 26. oktober kl. 13.00 - 15.00
 • Mandag 2. november kl. 13.00 - 15.00
 • Mandag 9. november kl. 13.00 - 15.00
 • Mandag 16. november kl. 13.00 -15.00
 • Mandag 23. november kl. 13.00 - 15.00
 • Mandag 30. november kl. 13.00 - 15.00

Dette kurset er nå fullt. Kommende kurs innen foreldreveiledning finner du i kursoversikten for vår region.

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security Parenting (COSp), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

På kurset snakker vi om:

 • Trygghetssirkelen
  Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen
  Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet
  Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner
  Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer
  Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan delta på kurset?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år.

Kurset er gratis å delta på. Dere bør ikke trenge tolk.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Oslo Nord på telefon 466 15 120 eller e-post: Oslonord.familievernkontor@bufetat.no.