Tid:
24 oktober 2020 10.00 - 25 oktober 2020 15.00
Sted:
Familievernkontoret Christiania
Adresse:
Dronningens gate 8 a, 0152 Oslo
Kursdager:
  • Lørdag 24. oktober: kl. 10.00-17.00
  • Søndag 25. oktober: kl. 10.00-15.00

Kurset er fulltegnet. Det arrangeres flere kurs fremover. Følg med på kursoversikten, eller kontakt kontoret.

 

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Dette er et samlivskurs med vekt på:

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Kurset er gratis. 

Kursholdere er Geir Dager og Kristin Gisholt.

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Familievernkontoret Christiania på telefon 23 28 39 40 eller e-post: 
familievernkontoret.christiania@bufetat.no.