Tid:
24 januar 2020 17.30 - 26 januar 2020 13.00
Sted:
Røros hotell
Adresse:
An-magritt-veien 48, 7374 Røros
Kursdager:

NB! Kurset er nå fulltegnet.

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Dette er et samlivskurs med vekt på:

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Kurset inneholder teori i plenum og praktiske øvelser skjer parvis i enerom. Det kreves ikke at dere deler noe privat i gruppen. 

Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. 

Kurset har en egenandel på kr. 3.500 per par. Dette inkluderer overnatting, full pensjon og kursmateriell. 

Lørdagen blir det en totimers pause til egentid midt på dagen.

Påmelding innen 15. desember. Maksimalt antall deltakere er 30 (15 par). 

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Familievernkontoret Innlandet på telefon 466 17 150 eller e-post.

Kursholdere er Solveig Nymoen og Bente Nygaard.