Tid:
Kontinuerlig
Sted:
Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal, avdeling Kongsvinger
Adresse:
Gågata 5, 2211 Kongsvinger
Kursdager:
 • Onsdag 04. september: 09.00-11.00
 • Onsdag 02. oktober: 09.00-11.00
 • Onsdag 06. november: 09.00-11.00
 • Onsdag 04. desember: 09.00-11.00

Kurset har samling en gang per måned. Etter kursoppstart er det fortløpende påmelding.

 

Dette gruppetilbudet er for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Det kan være utfordrende å håndtere samvær med barn som ikke lenger bor hjemme, og mange opplever sorg og skuffelse i forbindelse med omsorgsovertakelser av barna. 

Med dette kurset ønsker vi å gi foreldre hjelp til å bearbeide de vanskelige opplevelsene ved å miste omsorgen for sine barn. Et viktig element for kurset er å gi støtte til foreldre slik at dere kan bli så gode samværsforeldre som mulig.

Kurset vil foregå sammen med andre foreldre i samme situasjon, og vi ønsker at dette skal være en trygg møteplass hvor alle kan bidra og føle at dere har noe å si.

Fortløpende påmelding. Før oppstart vil du bli invitert til en samtale med en av kursholderne. 

Kursinnhold og temaer

 • Hvordan håndtere sorg og tap
 • Gjennomgang av de ulike faser dere går gjennom
 • Det vanskelige ved å tillate at barnet kan bo hos andre
 • Å klare å se det beste for sine barn i denne situasjonen
 • Hva kan jeg, som forelder, bidra med for at barnet mitt skal ha det bra, og hvordan kan samvær bli et godt møte med barna?
 • Å la barn være barn
 • Hvordan samarbeide med fosterhjem og barneverntjenesten

Vi byr på enkel bevertning med kjeks, frukt og kaffe/te.

Kontakt

Har du spørsmål om kurset eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal, avdeling Kongsvinger på 466 17 200, eller e-post.

Påmelding til gruppetilbud for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Obligatoriske felter er merket med *.