Tid:
09 september 2019 15.30 - 04 november 2019 17.30
Sted:
Familievernkontoret Otta, SKF
Adresse:
Storgata 21, 2670 Otta
Kursdager:
  • Mandag 09. september: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 16. september: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 23. september: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 07. oktober: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 14. oktober: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 21. oktober: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 28. oktober: kl. 15.30 - 17.30
  • Mandag 04. november: kl. 15.30 - 17.30

Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år, som ønsker et bedre samspill med barnet/barna.

Målet med kurset:

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

ICDP er gjennomprøvd og brukes i en rekke ulike sammenhenger da det gir god innsikt i kommunikasjonens betydning for samspillet mennesker imellom.

Du finner mer informasjon om program for foreldreveiledning her.

Kurset er gratis og går over åtte samlinger. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Otta på telefon 61 23 05 36 eller e-post. 

Kursholdere er Helén Jensen og Malin Fredriksen Sletten.

Påmelding til 'Godt samspill med barnet - foreldreveiledning i grupper' ved Otta Familievernkontor med oppstart 09. september 2019

Obligatoriske felter er merket med *.