Tid:
10 oktober 2019 14.00 - 28 november 2019 15.30
Sted:
Familievernkontoret Asker og Bærum
Adresse:
Elias Smiths vei 24, 1337 Sandvika
Kursdager:
  • Torsdag 10. oktober: 14.00-15.30
  • Torsdag 17. oktober: 14.00-15.30
  • Torsdag 24. oktober: 14.00-15.30
  • Torsdag 31. oktober: 14.00-15.30
  • Torsdag 07. november: 14.00-15.30
  • Torsdag 14. november: 14.00-15.30
  • Torsdag 21. november: 14.00-15.30
  • Torsdag 28. november: 14.00-15.30

Dette er et tilbud til fedre som vil utvikle farsrollen og oppnå dypere innsikt, forståelse og trygghet i sin rolle som pappa. Målet med gruppen er å reflektere over din relasjon til egne barn sammen med andre fedre.

Kursets innhold: 

Hvert gruppemøte innledes med en filmbasert presentasjon av det relasjonsbaserte omsorgskurset Circle of security parenting (COS-P). Etter presentasjonen vil det være god tid til å reflektere og tenke høyt sammen med de andre i gruppen. I forkant av første gruppemøte inviteres deltakerne til innledende samtaler med gruppelederne om forventninger og tanker man har gjort seg på forhånd. 

Kurset er gratis, og kursmateriell deles ut. Påmelding fortløpende.

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Familievernkontoret Asker og Bærum på telefon 466 16 150 eller e-post. 

Kursholdere er psykologspesialist Michel Barel og klinisk sosionom Wenche Blaauw. 

Meld din interesse for å delta på fedrekurs med oppstart 10. oktober 2019

Obligatoriske felter er merket med *.