Tid:
24 februar 2021 13.00 - 10 november 2021 15.00
Sted:
Tromsø
Adresse:
Kaigata 4, 9008 Tromsø. 2 etasje.
Kursdager:
 • Onsdag 24. februar, klokken 13:00 - 15:00
 • Onsdag 17. mars, klokken 13:00 - 15:00
 • Onsdag 21. april, klokken 13:00 - 15:00
 • Onsdag 2. juni, klokken 13:00 - 15:00
 • Onsdag 22. september, klokken 13:00 - 15:00
 • Onsdag 10. november, klokken 13:00 - 15:00

Det kan være utfordrende å håndtere samvær med barn som ikke lenger bor hjemme, og mange opplever sorg og skuffelse i forbindelse med omsorgsovertakelser av barna. Dette er et gruppetilbudet til de foreldrene som har mistet omsorgen for sine barn.

Vi håper at foreldre gjennom dette tilbudet kan få en forståelse og oppfatning av dere selv som fortsatt viktige og betydningsfulle foreldre for barna selv om de ikke bor hjemme.

En av målsetningene med gruppetilbudet er å hjelpe dere foreldre med å se egne muligheter, opplever respekt, kjenne på styrken ved å være sammen med andre i en lignende situasjon og slik finne støtte til å komme dere videre.

Kursinnhold og temaer

 • Hvordan håndtere sorg og tap
 • Gjennomgang av de ulike faser dere går gjennom
 • Det vanskelige ved å tillate at barnet kan bo hos andre
 • Å klare å se det beste for sine barn i denne situasjonen
 • Hva kan jeg, som forelder, bidra med for at barnet mitt skal ha det bra, og hvordan kan samvær bli et godt møte med barna?
 • Å la barn være barn
 • Hvordan samarbeide med fosterhjem og barneverntjenesten

Gruppetilbudet gir rom for å snakke om din egen sak, men du velger selv hvor mye du vil si. Terapeutene fra familievernet vil på hvert gruppemøte gi en kortfattet informasjon og undervisning omkring ulike aktuelle tema knyttet til å være foreldre med barn plassert utenfor hjemmet.

Du er like velkommen uavhengig av om omsorgsovertakelsen har skjedd nylig eller for flere år siden. Tilbudet gis over 6 møter på dagtid. Hvert møte er på 2 timer.

Det er plass til 8 deltakere og tilbudet er gratis. Deltakere må beherske norsk

Ønsker du mer informasjon?

For mer informasjon, ta kontakt med Tromsø familievernkontor på e-post familievern.tromso@bufetat.no eller telefon 46615620. 

Påmelding til gruppetilbud for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Obligatoriske felter er merket med *.