Tid:
Oktober 2020
Sted:
Familievernkontoret i Levanger
Adresse:
Jernbanegata 11 - 13, 7600 Levanger
Kursdager:

Gruppen starter i oktober, men endelig dato for oppstart er ikke fastsatt. Kurset består av 10 samlinger på to timer og vil foregå på dagtid. Det vil bli informert om alle datoene på det første møtet.

Sinnemestringskurset er et tilbud til deg som har problemer med å styre temperamentet og finne passende reaksjonsformer. På kurset møter du behandlere som har god kjennskap til denne typen utfordringer, samt erfaring med ulike former for vold og aggresjon.

Kursopplegget består av undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver, og målet er at deltakerne skal utvikle mer hensiktsmessige måter å håndtere sinne. Du kan lese mer om sinnemestring her. 

Tilbudet er gratis. 

Kursledere er Svein-Erik Granli og Guri Nessemo.

Kontakt

Har du spørsmål om kurset, kontakt familievernkontoret i Levanger på telefon 466 17 680 eller e-post familievernkontoret.levanger@bufetat.no.

På grunn av Covid-19 kan det være at det blir begrenset med plasser på kurset. Dette vurderes fortløpende i henhold til de nasjonale retningslinjene for smittevern.

Påmelding til sinnemestringskurs for kvinner, Levanger

Obligatoriske felter er merket med *.