Tid:
23 september 2021 13:00 - 06 januar 2022 15:00
Sted:
Familievernkontoret i Ålesund
Adresse:
Langelandsvegen 17
Kursdager:

Kurset går over 15 uker, og hver samling er i tidspunktet kl. 13.00-15.00.

Sinnemestringskurset er et tilbud til deg som har problemer med å styre temperamentet og finne passende reaksjonsformer. På kurset møter du behandlere som har god kjennskap til denne typen utfordringer, samt erfaring med ulike former for vold og aggresjon.

Kursopplegget består av undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver, og målet er at deltakerne skal utvikle mer hensiktsmessige måter å håndtere sinne. Du kan lese mer om sinnemestring her: Sinnemestring. 

Før inntak ønsker vi å ha to vurderingssamtaler med den enkelte deltager. 

Tilbudet er gratis. Kurset er for kvinner og menn.

Kursledere er Anne Solnørdal og Vebjørn Vestre.

Kontakt 

Har du spørsmål om kurset, vennligst ta kontakt på telefon 466 17 390 eller e-post  Familievernkontoret.i.alesund@bufetat.no

Påmelding til sinnemestringskurs i Ålesund

Obligatoriske felter er merket med *.