Tid:
04 februar 2021 13.00 - 20 mai 2021 15.00
Sted:
Familievernkontoret i Ålesund
Adresse:
Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Kursdager:

Gruppa består av 15 samlinger på 2 timer.

Sinnemestringsgruppa er et tilbud til deg som har problemer med å finne passende reaksjonsformer. På dette kurset møter du behandlere som har god kjennskap til denne problematikken, samt erfaring med ulike former for vold og aggresjon.  

 

Kursopplegget består av undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver, og målet er at deltakerne skal utvikle mer hensiktsmessige måter å håndtere sinne. Du kan lese mer om sinnemestring her. 

Før inntak ønsker vi å ha to vurderingssamtaler med den enkelte deltager. 

Tilbudet er gratis. Kurset er for kvinner og menn.

Kursledere er Anne Solnørdal og Vebjørn Vestre.

Kontakt 

Har du spørsmål om sinnemestringsgruppa, vennligst ta kontakt på telefon 466 17 390 eller e-post  Familievernkontoret.i.alesund@bufetat.no

Påmelding til sinnemestringsgruppe, Ålesund, vår,  2021

Obligatoriske felter er merket med *.