Tid:
04 september 2019 09.00 - 06 november 2019 15.30
Sted:
Familievernkontoret i Kristiansund
Adresse:
Vågeveien 10, 6509 Kristiansund
Kursdager:

Onsdag 4. og torsdag 5. september
Onsdag 2. og torsdag 3. oktober
Tirsdag 5. og onsdag 6. november
Alle dager fra 09.00 til 15.30

Familievernkontoret i Kristiansund inviterer til veiledersertifisering i Program for foreldreveiledning/ICDP (minoritets- og standardopplæring) med oppstart i september.

Familievernet er gitt i oppdrag fra BLD å gi veilederopplæring til kommunene.

De som skal delta på veilederopplæring, må være motivert for opplæringen og arbeidet. Kommuneledelsen må sikre at kandidatene har en stilling som gjør det mulig å bruke opplæringen i arbeidet i kommunene.

Målgruppe

Målgruppe for opplæringen er ansatte i kommuner som har foreldreveiledning som en del av sitt arbeid, samt ansatte i barnehager og andre institusjoner som er omsorgsgivere i kraft av sin stilling. Frivillige organisasjoner som tilbyr foreldrestøttende tiltak kan også søke om få ta del i opplæringen.

Om opplæringen

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere og kommuner/enheter som ønsker ICDP-kompetanse må derfor rekruttere minst to veiledere. Kommuner som melder på sine kandidater forplikter seg til å:

  • Forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
  • Rekruttere foreldre til gruppen
  • Stille lokaler til disposisjon for foreldregruppen
  • Frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
  • Legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
  • Dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

For å bli sertifisert som ICDP-veileder må kandidatene i etterkant av opplæringen holde en foreldreveiledningsgruppe sammen med en ICDP-veileder/veilederkandidat, der prinsippene i programmet blir benyttet. Det skal skrive logg fra disse gruppemøtene som godkjennes av ICDP-trenerne.

Les mer om sertifisering i ICDP.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. juli. Benytt skjemaet nedenfor.

Det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det viser seg at det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Søkere fra familievernet og kommunalt ansatte i Møre og Romsdal blir prioritert.

Når påmelding er mottatt og plass tildelt vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon om hotell, program m.m.

Påmelding veilederopplæring ICDP Kristiansund

Obligatoriske felter er merket med *.