Tid:
Januar 2020
Sted:
Ålesund

Denne opplæringen er utsatt til januar 2020. Informasjon om nye datoer blir publisert her så snart dette er klart. 

De som skal delta på veilederopplæring, må være motivert for opplæringen og arbeidet. Kommuneledelsen må sikre at kandidatene har en stilling som gjør det mulig å bruke opplæringen i arbeidet i kommunene.

Målgruppe

Målgruppe for opplæringen er ansatte i kommuner som har foreldreveiledning som en del av sitt arbeid, samt ansatte i barnehager og andre institusjoner som er omsorgsgivere i kraft av sin stilling. Frivillige organisasjoner som tilbyr foreldrestøttende tiltak kan også søke om få ta del i opplæringen.

Om opplæringen

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere og kommuner/enheter som ønsker ICDP-kompetanse må derfor rekruttere minst to veiledere. Kommuner som melder på sine kandidater forplikter seg til å:

  • Forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
  • Rekruttere foreldre til gruppen
  • Stille lokaler til disposisjon for foreldregruppen
  • Frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
  • Legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
  • Dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

For å bli sertifisert som ICDP-veileder må kandidatene i etterkant av opplæringen holde en foreldreveiledningsgruppe sammen med en ICDP-veileder/veilederkandidat, der prinsippene i programmet blir benyttet. Det skal skrive logg fra disse gruppemøtene som godkjennes av ICDP-trenerne.

Les mer om sertifisering i ICDP.

Har du spørsmål om opplæringen?

Ta kontakt med ICDP-trenerne Anne-Line Dahl Jerstad eller Anne Lovise L. Løvås på e-post.