Tid:

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.

Kurset drives av kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Påmelding

Ønsker dere å gå på Godt samliv-kurs, kan dere kontakte nærmeste helsestasjon.

"Unntakstilstand" og lykke

Tiden etter fødselen blir av noen beskrevet som en unntakstilstand. Et nybakt foreldrepar sa: «Det var som om en helt annen verden åpnet seg». Et annet par uttrykte: «Tiden etter fødselen var et kaos for oss ... Lykkerusen kom ikke før flere måneder senere». For andre vil den store lykkerusen utebli helt, og for de fleste kan stemningen svinge nokså fort. De fleste reaksjoner og utfordringer er normale.

Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden

Godt samliv er delt inn i fire kursdeler:

  • Den store forandringen: Fra par til familie.
  • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen.
  • Krangel og konfikt: Hvordan håndtere det?
  • Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelser.