Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

Vi dekker kommunene Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy. Familievernkontoret i Tromsø dekker også Longyearbyen. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.