Fra torsdag 26.mars kl. 09.00 er kontoret åpent og tilgjengelig for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning.

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om åpning av familievernkontorene.

Vårt kontor dekker kommunene: Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Flatanger, Nærøysund, Leka, Bindal og Osen. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.