Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Møtet må avtales på telefon på forhånd. Tilbudet om telefonkonsultasjoner opprettholdes inntil videre. 

Vi dekker kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Steigen, Røst, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Sørfold og Værøy. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis. Vi prioriterer familier med barn. På grunn av stor pågang vil par uten mindreårige barn ikke få tilbud om parterapi. I en periode framover må det påregnes lang ventetid for parsamtaler og foreldresamarbeid. Dette på grunn av vakante stillinger. Meklinger tas vanligvis innen fristen på 3 uker.