Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

Vi dekker kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Steigen, Røst, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Sørfold og Værøy. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis. Vi prioriterer familier med barn. På grunn av stor pågang vil par uten mindreårige barn ikke få tilbud om parterapi. I en periode framover må det påregnes lang ventetid for parsamtaler og foreldresamarbeid. Dette på grunn av vakante stillinger. Meklinger tas vanligvis innen fristen på 3 uker.