Fra torsdag 26.mars kl.09.00 er kontoret åpent og tilgjengelig for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest. Les mer om gjenåpning av familievernkontorene.

Vårt kontor dekker kommunene Asker og Bærum.