Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På dette familievernkontoret tilbyr vi også:

Kurs for foreldre med høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd

Kurset går over to timer og har temaene hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter på på bar, hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt, hvordan forstå konflikt og dens mekanismer og råd for å dempe konflikter. Her kan du lese mer om Barnets beste ved samlivsbrudd

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Fortsatt foreldre - for godt nok foreldresamarbeid

Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna.

Samlivskurs for par - Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Samtaletilbud til barn

Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres. Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.

Barndom i to hjem – barnegruppe

Barnegruppa er et tilbud til familier som sliter med samarbeid og konflikt og til barn som trenger et forsterket tilbud i forbindelse med å ha to hjem.