Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et veiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som "låst" og utfordrende. Metoden skal redusere negativ oppførsel og fremme en positiv utvikling for barnet. Målgruppen er barn i alderen tre til tolv år.

I PMTO er det dere som foreldre som er barnets viktigste læremestre. Gjennom praktiske øvelser og samtaler med terapeuten, utforsker dere viktige og gode oppdragelsesverktøy. Dette skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

I PMTO arbeider vi etter forståelsen av at barnets oppførsel endres når samhandlingen i familien endres. Omfattende undersøkelser underbygger denne tenkningen. Det legges derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet samt arbeide målrettet med å bedre forholdet mellom foreldrene og barnet.

Foreldrene er eksperter

PMTO modellen legger til grunn at det er dere som foreldrene som er eksperter på barnet, og dermed blir dere terapeutens viktigste samarbeidspartnere. Gjennom hele veiledningstilbudet får dere hjemmeoppgaver som skal utføres mellom hver gang dere møter terapeuten.

I PMTO er det med få unntak kun foreldrene som møter til veiledning, som er en time i uka. I tillegg snakkes vi en gang på telefon mellom møtene. Dere må regne med at vi møtes fra 15 til 25 ganger.

Kontakt oss

Ta kontakt med familievernkontoret om du har spørsmål om tilbudet.