Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På dette familievernkontoret tilbyr vi også:

Kurs for foreldre med høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd

Kurset går over to timer og har temaene hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter på på bar, hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt, hvordan forstå konflikt og dens mekanismer og råd for å dempe konflikter. Her kan du lese mer om Barnets beste ved samlivsbrudd

Gruppe for kvinner utsatt for vold fra partner - Sommerfuglgruppe

Dette er gruppen for deg som lever et vanskelig liv fordi du har opplevd vold fra en partner. Vold kan være både fysisk, psykisk, seksuell og materiell.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Kurstilbudet Fortsatt foreldre - for godt nok foreldresamarbeid

Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna.

Samlivskurs for par - Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Godt samliv - kurs for førstegangsforeldre

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.

Samtaletilbud til barn

Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres. Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.

Er du fratatt omsorgen for barnet ditt?

Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Dette kan være alt fra hverdagsproblemer til samlivsbrudd og omsorgsovertakelser. I familievernet arbeider det blant annet familieterapeuter, psykologer og sosionomer.