Familievernkontoret i Ringerike dekker kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad og Modum.

Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Dette kan vi hjelpe deg med: