Fra torsdag 26.3. kl.09.00 vil de aller fleste familievernkontorene være åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. 

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om familievernkontorene som åpner. 

Vårt kontor dekker kommunene Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy.

Kontoret er en egen stifting. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Dette kan vi hjelpe deg med: