Par-sjekk er et tilbud til par som har vært sammen i kortere eller lengre tid, som ønsker å ta tempen på forholdet og hente ny inspirasjon. Det gir mulighet til å avdekke bekymringsfulle områder i parforholdet og hjelp til å forebygge konflikter og vanskeligheter.

En Par-sjekk består av at man fyller ut et online spørreskjema hjemme. Dette tar ca 45 min.

Etterpå får dere to samtaler med halvannen times varighet hos en av våre Par-sjekkterapeuter. Dere vil også få med dere en skriftlig rapport hjem etter siste time, som sammen med samtalene kan være et godt verktøy videre. 

Par-sjekk er opprinnelig et dansk konsept, utformet av Center for familieutvikling i København, i samarbeid med forskere ved Universitetet i Aarhus. 

Hvem er tilbudet for?

Ved Familievernkontoret i Molde er dette et gratis tilbud, som gis til par med hjemmeboende barn under 18 år. 

Hvordan delta?

Ønsker dere å delta på Par-sjekk, eller har spørsmål om tilbudet, ring oss eller ta kontakt på e-post.

Telefon: 466 17 490

E-post: familievernkontoret.i.molde@bufetat.no