Fra torsdag 26.mars kl. 09.00 er kontoret åpent og tilgjengelig for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning.

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om åpning av familievernkontorene.

Vårt kontor dekker kommunene Molde, Hustadvika, Rauma, Vestnes, Aukra, Gjemnes, og Sunndal. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.