Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

Vårt kontor dekker kommunene Rana, Træna, Nesna, Hemnes, Lurøy og Rødøy. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Familievernkontoret i Mo i Rana er en selvstendig stiftelse. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler.