Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

Ved dette familievernkontoret tilbyr vi også:

Sinnemestring for kvinner og menn

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien eller andre for vold når du blir sint? Da kan du søke hjelp hos et familievernkontor.

Godt samliv - kurs for førstegangsforeldre

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.