Fra torsdag 26.3. kl. 9.00 vil de aller fleste familievernkontorene være åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. 

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om familievernkontorene som åpner. 

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling KongsbergKontoret på Kongsberg dekker kommunene Øvre Eiker, Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal samt Rollag.

Dette kan vi hjelpe deg med: