Vårt kontor dekker bydelene Bjerke, Grorud, Nittedal (andre henvendelser enn meklinger) og Stovner.