Viktig melding

Til alle som har avtale hos oss i perioden 25. januar - 31. januar (uke 4) eller ønsker å kontakte oss for å bestille time:

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen er det innført svært strenge tiltak i vår kommune som berører driften av vårt familievernkontor.
Det betyr at:
- Alle som har avtale om fysisk oppmøte i uke 4, vil bli kontaktet for avklaring.
- Fra tirsdag 26.01 vil vi være fullt tilgjengelig på telefon for bestilling av tilbud.
- Vi er ikke åpen for oppmøte for bestilling i ekspedisjon i uke 4.

 

Vårt kontor samarbeider med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner i Oslo.