Fra torsdag 26.3. kl. 09.00 vil de aller fleste familievernkontorene være åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. 

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om familievernkontorene som åpner. 

Vårt kontor dekker kommunene Osterøy Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy, Samnanger, og bydelane i Bergen, Arna, Bergenhus (Sandviken sosialdistrikt), Åsane, Bergenhus (Sentrum sosialdistrikt), Fyllingsdalen og Årstad bydel.

Kontoret eies av en kirkelig stiftelse. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Dette kan vi hjelpe deg med: