Biskopshav familievernkontor har flyttet til Slottsgaten 3, i Bergen sentrum. Kontoret har blitt samlokalisert med Bjørgvin familievernkontor. Det nye familievernkontoret heter nå Bjørgvin familievernkontor. Her finner du kontoret.

Dette kan vi hjelpe deg med: